پرونده‌ی کروبی روی میز، زیر میزعجب روزهایی شده است! تا این بنده‌های خدا می‌آیند پرونده‌ی این شیخ ما را روی میز بگذارند و چهار تا تهدید و قدرت‌نمایی کنند، کاسه و کوزه‌شان می‌ریزد به هم. تا پرونده‌ی شیخ را روی میز می‌کشند دوباره باید بگذارند زیر میز و بدوند دنبال اتوبوس که نیروی سرکوب‌گر بفرستند سراغ این دانش‌گاه و آن خیابان! دانش‌جویانِ سبز ایرانی، البته منظورم آن‌هایی است که با تلاش خودشان به دانش‌گاه راه یافته‌اند، دست از سر بی‌عدالتی و ستم‌گری برنخواهند داشت. به نظر هم نمی‌آید که راهی هم مانده باشد که سرکوب‌گران امتحان‌اش نکرده باشند.

داگاه ویژه‌ی روحانیت هم که گویا محمدعلی ابطحی را نمی‌شناسد و انگار نه انگار که روحانی بوده، حالا دارد چه پرونده‌یی برای مهدی کروبی رو می‌کند به خودش مربوط است! اما آدم به فکر فرو می‌رود؛ که وقتی برای این‌هایی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند،مردم عاشقانه و خالصانه دوست‌شان دارند و تازه جنایات را افشا کرده‌اند و خواستار جلوگیری از ستم و جور شده‌اند، می‌توان این همه پرونده نوشت، پس برای آن‌ها که کشته‌اند، تجاوز کرده‌اند، جنایات را مدیریت کرده‌اند و جرم مرتکب شده‌اند چه می‌توان نوشت؟ یک کتاب؟ یک تاریخ؟ یک ...

مهدی کروبی، میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی، این روزها این سه اسم را هرکجا که بر زبان بیاوری خنده و افتخار به صورت هرکسی که دور و برت باشد مهمان می‌شود. بحث ساده است! این سه را مردم دوست دارند. دولت این سه را دوست ندارد، پس مردم دولت را دوست ندارند و دولت مردم را!


 تغییر - محسنی‌اژه‌ای به «کیهان» گفت: کروبی و موسوی به موقع در دادگاه
تغییر - جلوگیری از مهمانی شبانه حزب اعتمادملی
تغییر - بولتن‌سازان چگونه شایعه‌‌پردازی می‌کنند؟
تغییر - پناهندگی دختر مشاور احمدی‌نژاد؛ با فیلمی در محکومیت شکنجه
نوروز - اظهار نگراني نسبت به وضعيت جسمی دکتر داوود سليماني عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی
نوروز - بولتن محرمانه سپاه منتشر کرد: میردامادی بازجویانش را نصیحت می کند
نوروز - خرین وضعیت دکتر محسن امین زاده در زندان اوین
نوروز - وضعیت جسمانی مهدی محمودیان مناسب نیست
نوروز - پرتاب گاز اشک آور به تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد مرکز
نوروز -  محکومیت برهان بقایی و مهران کوشا از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب به ۱۰ سال حبس تعزیری
نوروز - برادران ناصرعبدالحسینی: سو استفاده از برادر بیگناهمان منجر به صدور حکم اعدام شد
آزاد باشیم

۱ نظر:

شیدا گفت...

امیدوارم هرچه زودتر بییام در بلاگ‌ات و خبر آزادی‌شان را بخوانم :)