کارآزموده را آزمودن خطاست؛ خوشا به حال‌ات ای لنگه‌کفش!
همه‌ی نگرانی‌ها، همه‌ی خون دل خوردن‌ها، همه‌ی مصیبت‌ها، زشتی‌ها و همه‌ی سیاهی‌ها فدای یک خنده‌ی از ته دل‌ات یا شیخ! آن مزدور لنگه کفش پرت می‌کند و تو می‌خندی؟ پس چرا توهین نمی‌کنی؟ چرا ناسزا نمی‌گویی؟ چرا انتقام نمی‌گیری؟ جواب همه را خودم می‌دانم! چون تو از مردمی، با مردمی، خوبی، پاکی، سبزی، دوست‌ات دارند و می‌دانی که آن کسی که لنگه‌کفش را پرتاب کرد هم گرسنه است و اگر گرسنه نبود خودش را به فارس و عکاسِ فاسدش نمی‌فروخت.

خوشا به حال‌ات ای لنگه‌فش! کاش من به جای تو بوسه بر آن پیشانی‌یِ بلند زده بودم. کاش آن خنده‌ی دوست‌داشتنی پس از بوسه‌ی من روی لبان شیخ آمده بود. خوشا به سعادت‌ات ای لنگه کفش! تو چه‌خوبی در حق این دنیا کرده بودی که این افتخار نصیب‌ات شد که به جسم آن دلاوری برخورد کنی که یک ملت آرزو دارند لحظه‌یی از نزدیک ملاقات‌اش کنند؟ شیخی که بی‌خبر رفتن‌اش به هرجایی و هر نمایش‌گاهی، هرچند که مال کودتاچیان باشد می‌شود این؛ چهارستون بدن هر کودتاگری بلرزد.

کتاب‌های تاریخ ایران از همین حالا تشنه‌ی عکس‌های همچون دلاوری هستند که جز حق و حقیقت هیچ نمی‌شناس و به جز شجاعت و مردهنه‌گی هیچ نمی‌آموزد. مهدی کروبی یعنی آبروی جنبش سبز و آن لنگه‌کفش به اندازه‌ی همه‌ی روزهای زنده‌گی‌یِ کروبی این آبرو را فزونی بخشید. حکایت این لنگهع‌کفش حکایتِ سربازانی است که تیرشان تمام شده و بعد از آخرین تیر تفنگ‌شان را پرتاب می‌کنند. این شای آخرین چیزی بود که به سمت شیخ و جنبش سبز پرتاب شد. تهمت که بی‌فایده ماند! ناسزا هم، تجاوز هم، زندان هم، تهدید هم، ترعیب هم، دروغ هم، کتک و حتا گرفتن جان مردم هم اثری روی مسالمت‌آمیز بودن جنبش مردم ایران نداشت.

 دل سیاه که خو نمی‌شود! اگر می‌شد می‌گفتیم عیبی ندارد، بگذار دل فارس و کیهان و کیهان‌صفت‌ها هم یکی دو روز خوش باشد! اما چه می‌شود کرد که شادی و خوبی‌ها به دل‌های پلید و سیاه راهی ندارند. اراذل و اوباشی که دیپلماسی را نمی‌دانند روشی جز این بلد نیستند. جنای کروبی‌یِ بزرگ! عاشقانه و خالصانه دوست‌ات هستیم!


همه برای کروبی:
 قمار عاشقانه - اما شیخ می‌خندد 
ایران آزاد - هماهنگی قبلی بین عکاس فالس نیوز با پرتاب کننده لنگ کفش به سمت شیخ اصلاحات 
yekirani - سوء قصد ایادی خبرسازی فارس به کروبی در نمایشگاه مطبوعات 
بیداری - در نمایشگاه امروز- غوغای کروبی 
 بالاترین - بنگاه دروغ پراکنی فالس نیوز خبر مربوط به حمله به کروبی (عکس فتوشاپی) را پاک کرد!
 حرف حساب - درس شجاعت و پایداری یی که کروبی سالخورده به جوانان سبــــز میهن داد - 13 آبان سراسر سبز
 
خبر:
 هرانا - حمله به مهدی کروبی در نمایشگاه مطبوعات  
زمانه - میرحسین موسوی: شعارهايي متناسب با «ظرفيت كشور» طرح كنيم و از طرح «شعارهاي انحرافی و غيرمنطبق با وضعيت كشور» بپرهيزيم 
فردا - کروبی نمایش‌گاه را از خواب بیدار کرد 
ادوار - حمله به مهدی کروبی در نمایشگاه مطبوعات و انداختن عمامه از سر وی آزاد باشیم 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مرسی‌