اپیزود دوم یک نمایش؛ کهریزک، بیدادگاه، بازداشت، ...

حماسه‌ی بی‌نظیر سیزده آبان که ملت قهرمان و سبزاندیش ایران آن را رقم زدند و نشان دادند که اسلحه و چماق نمی‌تواند صدای حق و عدالت‌خواهی ا خاموش کند. مردم دلاور ایران با گرمی و به دور از هرگونه خشونتِ قرون وسطایی و به دور از هرگونه هدف مادی به خیابان آمدند و اعلام کردند که صلح می‌خواهند، آرامش می‌خواهند، فضای آزاد برای بیان سخن و اندیشیدن می‌خواهند و خواستار پایان خشونت و اوباش‌گری هستند. سیزدهم آبان حماسه‌یی جاویدان شد و  دروغ‌گوهای کیهان‌صفتی چون ایرنا و فارس بخواهند و نخواهند این پیروزی‌یِ عظیم از آن مردم سبزاندیش و مسالمت‌جوی ایران شد.

اما هیهات از این که این مردم پاک و سبز قربانی‌یِ پول‌دوستی‌یِ یک سری نافهم شدند و پرده‌ی دوم نمایشِ کودتا آغاز شد. بازداشت‌ چندصد نفر از مردم عادی و فعالانِ حزبی و گروهی و بی‌حرمتی‌ به ایشان که از سوی سناریونویسان پیش‌بینی شده بود و متأسفانه انتقال برخی از این زندانیان به بازداشت‌گاه‌های دورافتاده این شبهه را ایجاد می‌کند که کهریزکی دیگر در راه است.

اعلام برگزاری‌یِ دادگاه زندانیان عقیدتی - سیاسی از جمله محمد عتران‌فر، احمد زیدآبادی، محمدعلی ابطحی، هنگامه شهیدی، سعید شریعتی و برخی دیگر از بازداشت شده‌گان پس از انتخابات هم قسمت دیگری از این نمایش است که خبر از ایستاده‌گی‌ در برابر خواست مردم را می‌دهد.

مردم نشان دادند که با گذشت چند هفته و چند ماه کهریزک و جنایت‌کاران‌اش را از یاد نبرده‌اند و برای هر اتفاق آماده‌‌باش کامل هستند. اسامی‌یِ شهدا هنوز روی دیوارها نوشته می‌شود و تک تک لحظه‌‌ها و جنایت‌های رخ داده در اذهان عمومی باقی مانده. هرچند که هنوز هیچ نشانه‌یی مبنی رسیده‌گی و دست دوستی به سمت مردم دراز کردن دیده نمی‌شود، اما مردم سبز و سبز اندیش ایران تا محقق شدن این حق ایستاده‌اند.


نوروز - دادگاه اصلاح طلبان در ابتدای هفته جاری برگزار می شود

نوروز - محمد ستاری‌فر در حال رفتن به خیاطی به عنوان اغتشاشگر خیابانی دستگیر شد
نوروز - ابهام در به نتیجه رسیدن تلاش های مرتضوی برای لاپوشانی نقش خود در جنایات کهریزک
هرانا - ثبت دست کم 400 مورد بازداشت شده روز 13 آبان در زندان اوین
هرانا - 3 خبرنگار خارجي بازداشت شدند
تغییر - تکذیب اخبار منتسب به حسین کروبی در رابطه با مهندس موسوی
تغییر - سید محمد خاتمی به دیدار الویری رفت
گزارشگران بدون مرز -  در کمتر از ١٥٠ روز در ایران ١٠٠ روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اندآزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: