آیا "امیرحسین موسوی" را می‌شناسید؟
تازه‌گیها روس هر دیواری را که نگاه می‌کنی، به ویژه دیوارهای مدارس و اماکن عمومی یا متنی را می‌بنی که با اسپری سیاه خط خورده و و یا روی‌اش نوشته شده "امیرحسین" یا "امیرحسین موسوی". در ضمن اکثر این نوشته‌ها با رنگ سبز و معمولن با یک حرف "V" در کنارش به چشم می‌خورد. معلوم نیست که این امیرحسین موسوی کیست که نام‌اش روی هر دیوار و در و درخت و باجه تلفن و زمین و زمان نوشته شده است. این آقای امیرحسین موسوی چه‌قدر محبوب و در میان مردم دوست‌داشتنی است که هرکجا نام‌اش را پاک می‌کنند صد جای دیگر نام‌اش نوشته می‌شود! البته بیش‌تر اوقات حرف "الف" چند روز بعد از مابقی حروف نوشته می‌شود.

طرح این اقدام هوشمندانه را مشخص نیست چه کسی و در چه شرایط روحی و عقلانی خلق کرده. ولی هرکس که بوده وضعیت مناسبی نداشته. وگرنه باید می‌دانست که آن که باید بداند، می‌داند "امیرحسین موسوی" کیست و چرا نام‌اش از کوچه پس کوچه‌های شهر ری نوشته شده تا برج‌های سر به فلک کشیده شمال شهر!نوروز -طلاعات تازه نوروز در خصوص مرگ مشکوک پزشک وظیفه زندان کهریزک :مادر مرحوم رامین پوراندرجانی خطاب به دکتر روح الامینی: جان پسر من به خاطر پسر تو در خطر است
نوروز -دلجویی سیدمحمد خاتمی از هنگامه شهیدی
نوروز -اولین بیانیه خانواده های اسیران کمیل سبز منتشر شد
تغییر   اتهامات سنگین برای مهدیه گلرو در پی برگزاری دادگاهآزاد باشیم


هیچ نظری موجود نیست: