چه نهادی لیاقت برگزاری انتخابات را دارد؟
پاسخ مشخص است! یک کمیته مستقل انتخاباتی که از سوی مردم انتخاب شده باشند و وابسته به هیچ گروه، حزب، سازمان، جبهه و غیره نباشند و از هرگونه حمایت کردن و مورد حمایت بودن به دور باشند. اما در ایران این‌طور نیست. در ایران انتخابات را دولتی برگزار می‌کند، پس به‌گونه‌ای برگزار می‌کند که به نفع خودش باشد.

برگزاری انتخابات در ایران بسیار اشفته و بی‌برنامه است و معمولن به جای ناظران بی‌طرف و کاردان نوجوانان بسیجی یا در نهایت عناصر سپاه مسئولین برگزاری انتخابات هستند و صندوق‌ها به دور از چشم ناظران منتخب کاندیداها (البته نه همه کاندیداها) حمل می‌شوند و پس از بازبینی نهایی در وزارتِ کشورِ دولتی که خودش در انتخابات شرکت کرده بازبینی و دستکاری می‌شود و سپس به دست شورای نگهبانی می‌رسد که خواسته و ناخواسته باید به وزارت کشور اعتماد کند.

اما از آنجا که در ایران هیچ مقام و مسئول سیاسی‌یِ بی‌طرفی وجود ندارد باید تدبیر اساسی برای برگزاری انتخابات اندیشید. در کودتای انتخاباتی خردادماه عناصر برگزارکننده انتخابات که بسیجی‌ها و سپاهی‌ها بودند و که برعکی گفته آقای محمود احمدی‌نژاد کسبه و بقال و بزاز و چقال هم نبودند، به هیچ عنوان با نماینده‌گان نامزدهای ممعترض دارای شرایط یکسان نبودندو به هبسیاری از آن‌ها اجازه‌ی شرکت در شمارش آرا را نداده‌اند. انتخابات باید به‌گونه‌یی برگزار شود که نماینده هیچ نامزدی حق نداشته باشد در محل برگزاری انتخابات به نماینده یک کاندیدای دیگر امر و نهی کند و وی را از کاری بازدارد.


نتیجه‌ی انتخاباتی که با خواست مردم برگزار نشود و یک عده نظامی و کارنابلد برگزارش کنند می‌شود ده‌ها کشته و هزاران زندانی بی‌گناه و کم‌رنگ شدن نقش دولت در کشور. به‌طوری که حالا می‌توان گفت ولت حق ندارد بدون اجازه نظامیان آب بخورد. چرا که به لطف نظامیان و چماق به دستان توانسته لنگان لنگان جلو برود و اگر یک روز نظامیان هوادار دولت نباشند آن روز روز آخر دولت خواهد بود.

هیچ نهادی به جز یک کمیته مستقل از دولت و حکومت صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد و نهادهای دیگر فقط باید امکانات را آن هم با تأیید همان هاد فراهم کنند.
آزاد باشیم

۱ نظر:

خلیل گفت...

سلام، در هیج کشوری کمیته ی انتخاباتی مستقل از حاکمیت وجود ندارد. مهم این است که این کمیته بر چه قانون اساسی ای استوار شده باشد. این اولین قدم است.