کروبی، مردی از خاک و باران و فریاد
حالا می‌توان این جمله را با سینه‌ای ستبر فریاد زد: «هیچ احدی، هیچ گروهی، هیچ تهدیدی و هیچ اسلحه‌‌یی توان ساکت کردن مهدی کروبی را ندارد!» هیچ زورگو اقتدارگرایی تاب شنیدن حرف‌های حقیقت و البته برنده و سوزان مهدی کروبی را حتا از طریق ویدئوهای کم‌حجم اینترنتی ندارد! مهدی کروبی هرچه بیش‌تر تهدید می‌شنود، بیش‌تر فریاد می‌زند. هرچه بیش‌تر مورد حمله‌ی چماق به دست‌ها و آشوب‌گرها قرار می‌گیرد با سرعت بیش‌تری به سوی ستاندن حقوق مصادره شده‌ی مردم سبز ایران قدم‌های پولادین‌اش را برمی‌دارد. مهدی کروبی همان باران است که بر سر همه می‌بارد. آن که زیبایی را دوست دارد، کلاه از سر بر می‌دارد تا تازه شود و زیبایی را حس کند و هرکه عاشق نیست چترش را باز می‌کند.

فرزند لرستان دلی به وسعت همه‌ی مردم سبزاندیش ایران دارد. چنان که مثل خاک، مانند خاک‌های حاصل‌خیز لرستان جوانه پشت جوانه است که در خود می‌رویاند. مهدی‌یِ سرفراز احمد را هر کس که ندیده باشد باور نمی‌کند که نگاه کردن به یکی از قدم‌هایی که برای خون‌خواهی از فرزندان مظلوم ایران برداشته، آدم را شیفته‌اش می‌کند و انگار که هزار سال است عاشق کروبی است!

"کروبی‌یِ با غیرت...صدای حق ملت!" این یک جمله که از گلوی میلیون‌ها ایرانی در ایران و همه‌ی جهان بلند شد و تا خود آسمان رسید برای توصیف کوچکی از مهدی کروبی، دلاور سپیدموی ایرانی کفایت می‌کند. کروبی فریادی است برای همه‌ی نسل‌ها. کروبی بزرگ است به بزرگی‌یِ قلب بزرگ‌اش و آزاد است به بلندای اندیشه‌ی همچون کوه‌اش. مهدی کروبی، دوست مردم ایران، همیشه دعای مردم را پیش پای‌اش خواهد داشت.
نوروز - موسوی به عیادت بهزاد نبوی رفت
نوروز- جبهه مشارکت راه دشوار کارسیاسی در ایران را ادامه می دهد‬
تغییر - مصاحبه مهدی کروبی با تلویزیون هلند + فایل صوتی
تغییر - حمله نیروهای بسیج به محل اقامت آقای کروبی در شهر قم
 تغییر - اشپیگل : فریبا پژوه ، روزنامه نگاری که بدون هیچ اتهامی در زندان به سر میبرد
تغییر -  نامه روزنامه‌نگاران به مراجع؛ انگيزه اصلی دستگيری ساسان آقايآزاد باشیمهیچ نظری موجود نیست: