حالا که از زنده‌های‌شان کاری بر نیامد، دست به دامان آیت الله خمینی مرحوم شده اند!

گویی سران کودتا در تحقیر کردن خودشان از جنبش سبز پیشی گرفته‌اند و روز به روز با اعمال غیر متعارف خود آشفتگی و بی‌برنامه بودن برای آینده کشور را بیش از پیش نمایان می‌کنند. جنبش سبز ایران از وقتی که پای‌اش را به میان دل‌های مردم و اذهان عمومی باز کرده است به جز با آرامش و تدبیر و مسالمت و رعایت کردن چهارچوب‌ها به جر مواقعی که خشونت و اعمال ظلم علیه مردم بسیار زیاد بوده، سعی در برقراری آرامش و تغییراتی که لازم است شده.

اما عده‌یی که می‌دانند آرامش برقرار شدن میان مردم به جز نابودی و خفت هیچ چیز برای‌شان ندارد هر روز بهانه‌یی برای ایجاد آشوب و فتنه پیدا می‌کنند و اگر هم پیدا نکردند می‌سازند. شاید بهترین شاهد برای برائت جنبش سبز از اهانت به آیت الله خمینیة اکبر هاشمی رفسنجانی باشد! بله آقای هاشمی با گوش های خودش شنیده است که مردم می‌گفتند: "خمینی کجایی؟...موسوی تنها شده".

رسوایی‌های پشت سر هم دولت کودتا و هواخواهان‌اش وقتی بیش از پیش نمایان می‌شود که شخصی را بهانه قرار می‌دهند که خودش در سخن‌رانی‌های‌اش علنی گفته: " حرام است تعرض کردن به کسى که به من سب کند، به من فحش بدهد، عکس مرا پاره کند." مردم سبز ایران حتا اگر مواضعی جدا از یک شخصیتی که روزی بر علیه دیکتاتوری شاه جنگیده داشته باشند به وی توهین نخواهند کرد. بدون شک آن یکی دو نفری هم که اقدام به این عمل کرده‌اند با برنامه‌ریزی‌های خاص این عمل را انجام داده‌اند تا نمایشی تازه را به آشیو خود اضافه کنند.آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: