جنبش سبزب دین اش را به حسینعلی منتظری بزرگ ادا خواهد کرد
آیت الله حسینعلی منتظری درگذشت. جنبش سبز ار همین لحظه خود را آماده خواهد کرد تا بزرگترین و باشکوه ترین مراسم یادبود را برای سبزاندیش‌ترین و بشردوست‌ترین مرجع تقلید ادا کند. توان بیش از این نوشتن نیست. هرچه زودتر باید به فکر مراسمی بود که دین بزرگ جنبش سبز به آیت الله العظمی حسینعلی منتظری بزرگ ادا شود.

هیچ نظری موجود نیست: