گزارش از میدان محسنی
از ساعت 9:30 دقیقه مردم سبز و سیاه پوش از خیابان میرداماد و دیگر خیابان ها به سمت میدان محسنی حرکت می کردند. برخی خود را مشغوی دیدن مغازه ها یا روزنامه ها نشان می دادند تا فرصتی پیش بیاید و تجمعی شکل بگیرد. ماشین های نیروی انتظامی دور تا دور میدان محسنی را اشغال کرده اند.

حدود ساعت 21:45 صدای الله اکبر از سمت میدان مادر به گوش می رسد و جمعیتی در حدود 500 نفر از میدان محسنی به سمت پایین خیابان میرداماد حرکت می کنند. همزمان مردم از کوچه و پس کوچه و همه جا اضافه می شوند. همین هنگام نیروی انتظامی برای چندمین با به مردم حمله می کند اما مردن پس از گذراندن چند ده متر باز به صحنه باز می گردند.

ساعت 22:00 جمعیت خیابان میرداماد را مسدود کرده اند و ماشین ها بدون هیچ اعتراضی با بوق و چراغ و گرفتن دو انگشت به بیرون از پنجره مردم پیاده را همراهی می کنند. شعارهایی که مردم می دهند: "منتظری زنده است...مرجع پاینده است" "الله اکبر" "منتظری مظلوم...آزادی ات مبارک" "منتظری منتظری آزادی ات مبارک" "عزا عزاست امروز...روز عزاست امروز... ملت سبز ایران صاحب عزاست امروز" و ...

مراسم با آرامش و نظم خاصی برگزار می شو که بعد از مدتی طولانی باز هم ماموران نیروی انتظامی به مردم حمله و آن‌ها را متفرق می کنند. اما مردم برای چندمین بار بازمی گردند و شعارهایی ا در بزرگداشت آیت الله منتظری می دهند...


۱ نظر:

خلیل گفت...

درود به روان پاکش که بانهضت آزادی خواهی مردم ایران همراه شد.