تجمع حدود یک تا دو هزار نفر در میدان امام خمینی


تصویر مربوط به تجمع امروز نیست


حدود یک تا دو هزار نفر از مردم تهران امروز در میدان امام خمینی (توپخانه) تجمع کردند. مردم تهران امروز در میان انبوهی از نیروهای گارد ویژه خودنمایی کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در حالی که مردم سراسر ایران خود را برای عاشورای سبز و سیاه تاریخی آماده می‌کنند تا مراسم به یادماندنی برای مرجع عالیقدر آیت الل العضمی حسینعلی منتظری برگزار کنند تجمع امروز به نوعی دعوت برای روز عاشورا تلقی می شود. مدت تجمع حدود یک ساعت بوده و گارد ویژه در برخی دقایق به مردم حمله کرده است.آزاد باشید

هیچ نظری موجود نیست: