همین روزها است که سلول خالی باقی نماند، با میلیون ها نفر دیگر چه می کنید؟پس از این همه وقت هنوز هم سردرم داران و قدرت دوستان بر این باورند که با بازداشت کردن صد، نه هزار نه ده هزار نفر معترض مابقی را ساکت می‌کنند و می‌ترسانند. مگر ندیده‌اند که چهلم شهدا پس از آن همه کشتار باز هم مردم آمدند، مگر ندیدند روز قدس را، سیزده آبان را، شانزده آذر را و همه ی روزهای بی شماری که مردم تهدید شدند و نترسیدند، کتک خوردند و بیشتر جان گرفتند، کشته شدند و بر تعدادشان افزوده شد؟!

امروز خبر بازداشت چند تن دیگر و خبرهای بد همیشگی روی نت آمد. نیلوفر لاری پور هم جزو این بازداشت شده‌گان بود و یک افتخار دیگر نیز بر افتخارات قوه قضائیه و دولت افزوده شد که این دختر جوان را که شاعر، ترانه سره و هم‌چنین خبرنگار نشریه چلچراغ بود، به جمع گنجینه بازداشتی های خودش اضافه کرد تا همچنان سیر صعودی خود را در شکار اندیشه های برتر و نخبگان ادامه دهد.

تا وقتی که آقایان راه آشتای را در این ببینند که مردم را با چماق ساکت کنند و بعد بگویند ملت عاشق نظام است! هیچ راهی حتا برای مذاکره نخواهد بود. گیریم که صدها هزار نفر را هم بازداشت کردند، با میلیون‌ها نفر دیگر چه خواهند کرد؟

هیچ نظری موجود نیست: