ترس زورگویان هر روز ار ایت الله العظمی دستغیب بیش‌تر می‌شود

http://up.iranblog.com/6/1262606908.jpg

نیروهای خودسری که از دولت پول می‌گیرند برای چندمین بار به مساجد حمله کردند و به خانه‌ی خدا سنگ‌پرانی کردند و در خانه خدا اربده کشیدند و با نفس‌های‌شان محیط مقدس مسجد را آلوده کردند. یک بار دیگر آشفتگی شدیدشان را از بیست و دو بهمنی که در راه است نشان دادند و از خود حرکات همیشگی نشان دادند.

مردان پاکدامنی که دیشب به جلوداری آیت الله العظمی دستغیب در مسج گرد هم آمده بودند تا برای عزیزان از دست رفته شان اشک بریزند، باز هم مورد حمله همان نیروهای خودسری که همه عارشان می‌شود مسئولیت اداره آن‌ها را به عهده بگیرن قرار گرفتند. این نیروهای خودسر به طور معمول به محفل‌‌های مختلف حمله می‌کنند و به جای‌اش ساندیس و کیک جایزه می‌گیرند.

این جریان یک بار دیگر بزرگ‌منشی و مبارزه‌طلبی و مردم‌دوستی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی دستغیب می‌آفزاید و آدم را به فکر فرو می‌برد که استاد یعنی این! استاد یعنی کسی که چنین شاگردانی را دور خود جمع کند. استا یعنی این مرجع بزرگ که هرگاه ایران و ایرانی مورد هجوم دشمنان بیگانه و داخلی شده‌اند مردانه و جانانه جلوی صف ایستاده و سینه سپر کرده.

مسجد قبا به عنوان یکی از پایگاه‌هایی که همواره جای‌گاه مبارزین واقعی بوه ترس عجیبی بر دل خودسرها انداخته.البته منظور از خودسرها کسانی است که بدون اجازه مردم ایران عمل می‌کنند.

هیچ نظری موجود نیست: