پاسخ همه‌ی تهدیدها و ترعیب‌ها یک کلمه بود؛ سلام!

http://up.iranblog.com/37261/1265568264.jpg

به امید حق امروز نقشه هم آمد، با همه‌ی توضیحات و راه‌های اصلی و فرعی یک برنامه ریزی دقیق. به خود می‌بالم که در کنار چنین ملتی نفس می‌کشم، ملتی خونسرد، آرام، باوقار، مدبر، مبارز که در پاسخ همه‌ی تهدیدها و لجن‌پراکنی‌ها گفت سلام! یک سلام سبز به تمام معنا! بعد از این ضربه‌یی بسیار کاری و مهم بود به تمامی داد و فریادها و عربده کشی‌هایی که بر علیه مردم انجام شد. این سلام یعنی که ما همین حالا هم در خیابان هستیم، شما ما را نمی‌بینید!

نقشه بسیار خوبی که ارائه شده نشان از همفکری بسیار خوب و تدابیر مسالمت‌جویانه دارد و نمونه‌ی بارز یک تظاهرات بدون خشونت و پر از صلح و شادابی و سرشار از زنده‌گی است.  مردمی که نمی‌گویند ما می‌آییم که بزنیم، نمی‌گویند ما می‌آییم که بکشیم، نمی‌گویند ما می‌اییم که از شخص و گروهی دفاع کنیم. این‌ها مردم ایران هستند و فقط و تنها برای خاک پاک‌شان پا به میدان می‌گذارند و برای رضای خدا.


هیچ نظری موجود نیست: