توجیه بدتر از جنایت؛ تو فقط فکر می‌کنی که خوب دروغ می‌گویی!علی کروبی بازداشت نشده بود! لابد همان‌طور که ندا آقا سلطان را نکشته بودند! همان‌طور که کهریزک را به خاطر وضعیت بد بهداشتی بستند! همان‌طور که لیست هفتاد و دو نفره‌ی دکتر علیرضا بهشتی واقعی نبود! همان‌طور که بیست و پنج خرداد هواداران دولت به خیابان آمده بودند! همان‌طور که احمدی‌نژاد 24 میلیون رای آورد! لابد از همان اعمال سرخود و وحشیانه در کوی دانش‌گاه!

آقای دروغ‌گو! تو فقط فکر می‌کنی که دروغ‌ می‌گویی! تو فقط فکر می‌کنی که مردم فریب تو را می‌خورند! تو فقط در توهم این هستی که مردم فقط برای یک لحظه و نه بیش‌تر، حرف‌های تو را باور کنند و حتا بابت آن به تو بخندند! بنشین و دروغ بباف که نگرفتیم، نبردیم، نزدیم، نداشتیم، دستور ندادیم، اما خودت هم می‌دانی که این حرف‌ها دل خودت را هم خوش نمی‌کند.

البته خوب خیلی هم بعید نیست که اطلاع نداشته باشی! چون شما وظیفه‌ات ایجاب می‌کند که از هیچ چیز خبر نداشته باشی! شاید اگر واقعن خبر داشتی و می‌دانستی که چه کسی و به دستور چه کسی چه کرده، حالا مجبور نبودی این حرف‌هایی را که در هیچ قاموسی نمی‌گنجد را تحویل یک ملتی بدهی که به تنهایی و با یگ وسیله‌ی 200-300 گرمی به نام تلفن همراه، دنیا را از آن‌چه که حقیقت نام دارد آگاه می‌کنند.

* * *چيرگي شيطان و ابليس بر انسان موجب مي شود تا به دروغ بلکه سوگندهاي دروغ گرايش پيدا کند و براي دست يابي به منافع، با سو»استفاده از باورهاي مردم به اموري چون خدا و پيامبر و امامان (ع) سوگند بخورد. (مجادله آيات 14 و 19)* * *آزاد باشیم

هیچ نظری موجود نیست: