کسانی که وظیفه رسیده‌گی به حوادث کوی را داشتند مجرم هستند و باید مجازات شوند!

ماه‌ها از حمله‌ی وحشیانه به کوی دانش‌گاه گذشته و هر روز این زخم کهنه عمیق‌تر می‌شود و هر روز از جنایت‌هایی که در حق دانش‌جویان صورت گرفته پرده برداری می‌شود.همان ابتدای کار مشخص بود کمیته‌هایی که برای رسیده‌گی به این پرونده تشکیل شد یا اجازه تحقیق نخواهند داشت و یا اگر هم به نتیجه‌یی برسند مانند تمامی‌ی تخلف‌هایی که هواداران دولت و نظامیان در این چند ماه انجام داده‌اند ماست مالی خواهد شد!

حادثه‌ی کوی دانش‌گاه یکی از نقاط پر رنگ از قانون‌شکنی‌هایی است که نیروهای سرکوب‌گر امنیتی انجام داده‌اند و البته یکی از نمونه‌های بارزی است که نشان می‌دهد قوه‌ی قضائیه، مجلس، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و هیچ‌کدام از گروه‌های مسئول علاقه‌یی به رسیده‌گی بر پرونده‌هایی که مخصوص به بی‌حرمتی به مردم ایران و به‌ویژه دانش‌جویان می‌شود را ندارند.

از ابتدای این جریان سخن‌رانان و دروغ‌پردازان سعی بر این داشتند تا با استفاده از رسانه‌های فاسدی چون کیهان و فارس این موضوع را با لجن‌پراکنی و دروغ‌پردازی با همان شیوه‌های همیشه‌گی خاتمه دهند تا دتوردهنده‌گان این موضوع در امان بمانند. فیلمی که منتشر شده و البته خود متشر شدن این فیلم هم جای تعجب دارد و بحث، انکار کردن‌اش فقط از دست کسانی برمی‌اید که در این حادثه نقشی پر رنگ داشته‌اند.

کسانی که مسئول این پرونده بوده‌اند با این همه دلیل واضح و مبرهن و هم‌چنین با این مدت زمان طولانی که در اختیار داشته‌اند، هیچ عمل مثبت و هیچ نتیجه‌ی روشنی را به مردم ایران اعلام نکردند. اشخاصی که به عنوان دنبال کننده پرونده معرفی شدند هر بار با دلایل غیر قابل قبول و با سخنان دو پهلو و ضر و نقیض سعی در طولانی کردن موضوع و به قولی آب از آسیاب افتادن داشته‌اند.

از آن‌جایی که افراد مسئول در امنیت ایران انقدر متعهد هستند که قبل از حوادث عاملان‌اش را دستگیر می‌کنند! افرادی که به عنوان مسئول رسیده‌گی به پرونده حمله‌ به کوی انتخاب شده بودند به علت عدم مسئولیت‌پذیری و عدم کفایت، سخنان دو پهلو، عدم روشن کردن موضوع و عدم جسارت برای افشاگری موضوع، باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

هیچ نظری موجود نیست: