نکات سبز از تظاهرات امروز و هشت فیلم

http://www.iums.ac.ir/files/religion/pages/shahyad.jpg


از ساعات آغازین روز پنج‌شنبه کوچه‌ها و خیابان‌های اصلی و و فرعی خیابان انقلاب پر بود از اتوبوس‌های حامل راه‌پیمایان.
اتوبوس‌ها (ویدئو) به نوبت و در رأس ساعتی که به نظر می‌رسید از قبل پیش‌بینی شده بود مسافران خود را پیاده می‌کردند و به خیابان‌ها می‌فرستادند.
در حالی که به نظر می‌رسید دولت تدارکاتی دیده باد که خیابان آزادی جای سوزن انداختن هم نداشته باشد، خیابان انقلاب پر بود از فضاهای خالی!
بسیاری از نقاط خیابان انقلاب توسط نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه پوشانده شده بود.
مأموران برای این که مردم از فضاهای خالی بسیار زیاد خیابان انقلاب عکس و فیلم نگیرند، به شدت موبایل‌ها و دوربین‌ها را تحت نظر داشتند.
تعداد نیروهای امنیتی کم‌تر از راه‌پیمایان نبود!
اکثریت مردم در برابر شعارهای پخش شده از بلندگوهای دولتی سکوت می‌کردند.
امروز به خودروی مهدی کروبی حمله شد.
فرزند کوچک مهدی کروبی امروز بازداشت شد.
راه‌پیمایان دولتی در پناه نیروهای امنیتی به توهین کردن علیه میرحسین موسوی پرداختند.
با تمام تدارکات محدودیت‌های اعمال شده باز هم مردم نقاط بسیاری از تهران دست به تجمعات اعتراضی زدند
هوشیاری مردم و جا زدن خود به جای موافقان دولت جواب داد و بسیاری از سبزها موفق شدند به میدان آزادی برسند
امروز مشخص شد که سبزها ار هچ چیز نمی ترسند و با وجود حمایت قاطع نیروهای نظامی از دولت و حامیان‌‌اش باز هم بسیاری از نقاط سبز شد و صدای مردم معترض به گوش همه رسید
با وجود تدارک و هزینه های بسیار سنگین برای جلوگیری از حضور سبزها باز هم خبرهایی حاکی از تیراندازی و حمله های پی در پی  به مردم به گوش می رسد:

هیچ نظری موجود نیست: