قرقیزها هم بالاترین داشتند؟

همه از قرقیزستان صحبت می کنند! از نکته های جالب ÷س از انتخابات این است که حساسیت مردم ایران نسبت به اخبار کشورهای منطقه بسیار زیاد شده و ÷یروزی یک ملت مظلوم در یک نقطه ی خارج از ایران خود به خود به جنبش سبز روحیه می دهد! نمونه اش این که انتخاب کرزی در افغانستان در برخی از محافل اینترنتی ایرانی چنان بازتابی داشت که انگار در ایران تقلب شذه باشد و نمونه بهتر پیروزی قرقیزها و تایلندی ها که همین الان در سراسر بلاگستان فارسی قابل مشاهده است.

شاید هنوز هم کسی نفهمیده باشد که این طور پناه بردن جنبش سبز به اینترنت و دنیای مجازی و درکنارش مقداری شعارنویسی و گاه گاهی اعلامیه پخش کردن به نفع جنبش سبز است یا خیر! این که می گویم مشخص نیست دلیل اش این است که گاهی همین اطلاع رسانی اینترنتی حماسه ها آفریده و گاهی هم هزاران کاربر را ÷ای اینترنت نشانده که به خیابان نیایند!

در این که شرایط ایران با قرقیزستان قابل مقایسه نیست حرفی نیست. اما به راستی آن ها هم مثل ما فقط نشستند و پست گذاشتند و لینک گذاشتند و توییت کردند و داغ کردند و ...؟ آیا قرقیزستان این قدر کشور ثروتمندی است که با تجهیزات الکترونیکی مجهز مردم اش را آگاه کند؟ ایا بسیاری از مردم قرقیزستان را فقرا و نیازمندان تشکیل نمی دهند؟

سبزها هنوز که هنوز است نتوانسته اند از این قدرتی که در اینترنت به دست آورده اند برای برنامه های ریشه ای و پایه ای استفاده کنند. سبزها هنوز هم اینترنت را فقط جایی برای دعوت کردن به خیابان که البته خودش کم کاری هم نیست می دانند. جنبش سبز یک جنبش بی سواد نیست و سواد خودش سلاحی بسیار قدرتمند است. عجیب است که پس از این همه مدت هنوز کسی به فکر نیفتاده تا آگاهی رساندن به همه ی اقشار را که البته مهندس موسوی هم خواستند را شروع ک

هیچ نظری موجود نیست: