عادل فردوسی پور عزیز! لطفاً کفاشیان را به 90 راه نده!

سال سی و ششم هم گذشت و فوتبال ایران در حسرت المپیک باقی ماند. علی منصوریان بد نیست. بازیکنان هم بد نیستند. تنها کسی که بد است علی کفاشیان، رئیس نالایق و فاقد احساسات و عرق ملی فدراسیون فوتبال ایران و دست اندکاران مثل خودش هستند و به جز توجیه کردن های مضحک و بازی کردن با احساسات تماشاگران فوتبال چیزی بلد نیستند!

از همین الان خنده های مضحک و چندش آور و تکراری علی کفاشیان را پشت میز برنامه نود و حرص خوردن های تنها عادل فوتبال ایران را می توانم تصور کنم. آقای فردوسی پود عزیز! لطفاً علی کفاشیان را به برنامه ات راه نده تا ملت از خنده های مسخره اش آزار نبینند!

انتظا ملت ایران برای حضور ورزش محبوب شان به المپیک به 40 سال خواهد رسید و شاید یک عده این حست را با خود به زیر خاک برده باشند و یا ببرند! اما نسل جوان و آینده دار فوتبال ایران به پای نالایقی ها و چاپلوسی های امثال کفاشیان می سوزد و هیچ امیدی به این فوتبال نیست چون هیچ امیدی به این دار و دسته ی غیر فوتبالی نیست.

هیچ نظری موجود نیست: