جناب آقای احمد شهید! به ایران که آمدی این ها را باور نکن...

پس از دو سال بلاخره شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر ویژه ای جهت پیگیری وضعیت اسف بار حقوق بشر در ایران انتخاب کرد. اقای احمد شهید وزیر امور خارجه ی مالدیو بوده. با نگاهی سطحی می توان فهمید که کسی که از کشوری مانند مالدیو به این نقطه می رسد بدون شک انسانیت را خوب می شناسد و درد و رنج مردم را درک می کند. بد نیست تا قبل از ورود ایشان به ایران جامعه اینترنت، که تنها جامعه قابل اعتماد در ایران است نکته های لازم را به ایشان گوشزد کند.
آقای احمد شهید به دولت ایران ذره ای اعتماد نکن! حتا قدر نوک یک سوزن! اگر به زندان اوین رفتی و هر زندان انفرادی مانند یک اتاق هتل های 5 ستاره بود باور نکن! اگر دیدی زندانیان شاد و خوشحال و خندان می زنند و می رقصند و فقط از گرمای هوا گلایه دارند باور نکن. اگر شنیدی که خانواده های شهدای جنبش سبز ما همه بسیجی! هستند باور نکن! اگر شنیدی که همه ی زندانیان ایران وکیل و حقوق مدنی دارند باور نکن.

اگر شنیدی همه ی بچه های ایران به مدرسه می روند گوش نکن! سری به میادین بزرگ شهر اماکن شلوغ بزن تا ببینی چگونه جوانه های وطن ما زیر باز کار و سختی های زندگی می خشکند. اگر شنیدی دختران ما زیر سایه ی پلیس امنیت با امنیت در خیابان راه می روند دروغ بشمار! اگر شنیدی دختران و زنان ما از حقوق اجتماعی برخوردارند باور نکن. اگر شنیدی این جا کارگران همه بیمه هستند و حقوق خود را به موقع می گیرند باور نکن.

و باور نکن که به زندان بروی برای بازدید و بشنوی زندانیان جهت گردش به بیرون زندان رفته اند! چه خوب است که یک تیم قوی با خودت بیاوری و اسامی همه ی بی گناهانی که در زندان هستند را داشه باشی و وضعیت تک به تک آنان را ازبان خودشان بشنوی. شاید این نوشته ملق بازی جلوی قاضی باشد اما بی تاثیر نیست که قبل از آمدن این فرصت خوب! هر نکته که به ذهن مان می رسد یادآوری کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: